Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dn. 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka informuje mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka, że w okresie od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2015r. stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków pozostaną bez zmian.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w zł/m³

(obowiązują od 01.01. do 31.12.2015 r.)

 

Lp.

Wyszczególnienie

Jm.

Cena [zł/m³]

 

Netto

Brutto

 
 

1

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

zł/m³

2,75 zł

2,97 zł

 
 

2

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków komunalnych kolektorem

zł/m³

4,64 zł

5,01 zł

 
 
 

3

Cena za przyjęcie 1 m³  ścieków komunalnych dowożonych z terenu gminy Czarna Dąbrówka

zł/m³

2,06 zł

2,22 zł

 
 
 

4

Cena za przyjęcie 1 m³  ścieków komunalnych dowożonych spoza terenu gminy.

zł/m³

9,26 zł

10,00 zł

 
 
 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież