Gospodarka wodociągowa


Gminna sieć wodociągowa obsługuje 24 miejscowości na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. Łączna długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2011 r. wyniosła ponad 110 km. Dzięki naszej sieci rocznie dostarczamy 220 tys. m³ wody do gospodarstw domowych, instytucji i placówek publicznych oraz małych przedsiębiorstw. W naszych zasobach znajduje się 16 czynnych hydroforni. Na bieżąco monitorujemy jakość wód pod względem wskaźników fizycznych i organoleptycznych, parametrów chemicznych oraz bakteriologicznych.


Wykaz Hydroforni w gminie Czarna Dąbrówka

 

1) Czarna Dąbrówka           2 pompy głębinowe
2) Karwno                        2 pompy głębinowe
3) Kleszczyniec                 1 pompa głębinowa
4) Nożyno                        2 pompy głębinowe
5) Unichowo                     2 pompy głębinowe
6) Kartkowo                     1 pompa głębinowa
7) Kozy                           2 pompy głębinowe
8) Mikorowo                     2 pompy głębinowe
9) Wargowo                     2 pompy głębinowe
10) Kotuszewo                 1 pompa głębinowa
11) Bochowo                    2 pompy głębinowe  
12) Dęby                         1 pompa typu S
13) Rokity                       2 pompy głębinowe
14) Jasień                       2 pompy głębinowe
15) Łupawsko                  1 pompa głębinowa
16) Przep.Jasień               2 pompy wirowe

 

Wyniki aktualnych analiz laboratoryjnych dla poszczególnych sieci wodociągowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka możecie Państwo znaleźć poniżej:

1)  Wodociąg w Czarnej Dąbrówce
2)  Wodociąg w Bochowie
3) Wodociąg w Dębach
4)  Wodociąg w Jasieniu
5)  Wodociąg w Jerzkowicach
6)  Wodociąg w Kartkowie
7)  Wodociąg w Kleszczyńcu
8)  Wodociąg w Kotuszewie
9)  Wodociąg w Kozach
10) Wodociąg w Mikorowie
11) Wodociąg w Nożynie
12) Wodociąg w Rokitach
13) Wodociąg w Unichowie
14) Wodociąg w Wargowie

15) Wodociąg w Łupawsku

Taryfy za dostawę wody - ZGK Czarna Dąbrówka


Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka informuje, że na mocy art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) oraz na mocy Uchwały Rady Gminy nr XI /97/2011 z dnia 25. listopada 2011 r. w okresie od dn. 01 stycznia do dn. 31 grudnia 2012 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Wysokość cen za dostarczoną wodę w zł/m³

 

(obowiązują od 01.01. do 31.12.2015 r.)

Aktualny stan Wodomierza można podać na tej stronie 

Lp.

 

Wyszczególnienie

JM.

Cena [zł/m³]

Netto

Brutto

1.

 

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

zł/m³

2,90 zł

3,13 zł

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież