Zakład Gospodarki Komunalnej w sołectwie Rokity zakończył prace przy budowie nowego przystanku autobusowego.

Jezioro w Sołectwie Czarna Dąbrówka  zyskało nowe miejsce na estetyczny wypoczynek. Zakład Gospodarki Komunalnej  wykonał prace  związane z utworzeniem plaży.

Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył prace przy usuwaniu awarii wodociągu w miejscowości Unichowo (hydrofornia - P. Wolski).

Sołectwo Kartkowo zrealizowało dalszy etap estetyzacji  i uporządkowania miejsca przy swoim dostępie do jeziora.

Strona 1 z 12