Gmina Czarna Dąbrówka ponownie informuje, o przyjmowanych odpadach na terenie oczyszczalni ścieków Czarna Dąbrówka za odpłatnością, następujące rodzaje:

 
  1. Zużyte opony o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) cena brutto za 1 kg - 0,50 zł.
  2. Odpady pobudowlane o kodzie 17 01 06 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia) cena brutto za 1 m3 (1600,00 kg) - 78,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem 00/100 zł.) - dostawca jest zobowiązany dostarczone odpady umieścić w pojemniku na terenie oczyszczalni.
  3. Odpady zielone o kodzie 20 02 01 (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) cena brutto za 0,1 m3 — 9,50 zł. (słownie: dziewięć 50/100 zł.) odpady należy dostarczać w workach 100 litrowych.
  4. Odpady ze styropianu o kodzie 17 06 04 (materiały izolacyjne) cena brutto za 0,1 m3 — 9,50 zł. (słownie: dziewięć 50/100 zł.) odpady należy dostarczać w workach 100 litrowych.
  5. Odpady z folii o kodzie 15 01 06 (opakowania z tworzyw sztucznych) cena brutto za 0,1 m3 - 6,00 zł. (słownie: sześć 00/100 zł.) odpady należy dostarczać w workach 100 litrowych.
  6. Odpady z wełny mineralnej o kodzie 17 06 04 (materiały izolacyjne) cena brutto za 0,1 m3 - 8,50 zł. (słownie: osiem 50/100 zł.) odpady należy dostarczać w workach 100 litrowych.
  7. Godziny przyjmowania odpadów w godz. 800 do 1400 od poniedziałku do piątku.
  8. Koszt dostawy odpadów do punktu odbioru ponosi Dostawca.
  9. Opłata będzie przyjmowana za pokwitowaniem w gotówce.

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież