Gospodarka wodociągowa

 Gminna sieć wodociągowa obsługuje 24 miejscowości na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2011r. wyniosła ponad 110 km. czytaj więcej...


Gospodarka ściekowa

Teren Gminy Czarna Dąbrówka jest skanalizowany w ponad 40% . Z kanalizacji korzysta blisko 70 % mieszkańców.Przeważająca ilość odbieranych ścieków to ścieki gospodarcze czytaj więcej...


 
Cmentarz Komunalny

Zakład Gospodarki Komunalnej jako zarządca jest zobowiązany do zapewnienia porządku organizacyjnego i estetycznego na terenie Cmentarza Komunalnego wraz z jego obiektami. czytaj więcej...

Aktualności

Wykonane Remonty

  1. Rejestr Danych Osobowych
Jawny rejestr zbiorów danych osobowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka prowadzony jest w formie papierowej. Przeglądanie rejestru jest możliwe w siedzibie zakładu u Administratora Danych Osobowych: ul. Cicha 3, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 0-59 82 140 20

Podstawa prawna:

• art.36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych:

• § 5 ust.2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
No tabs to display